Såkaldte ”tilflytterboliger” kan være vejen til flere nye borgere i Slagelse Kommunes mindre landsbyer – og endnu mere liv i lokalsamfundene. Gode erfaringer fra andre skal nu bredes ud. Det oplyser Slagelse Kommune i en pressemeddelse.

Pressefoto: Slagelse Kommune

Gennem et helt nyt tiltag får små landsbyer og lokalsamfund i Slagelse Kommune nu mulighed for at få støtte til at etablere anpartsdrevne boliger til potentielle tilflyttere – de såkaldte ”tilflytterboliger”. Det er blandt andet på baggrund af gode erfaringer med forsøg på f.eks. Ærø og Møn, at kommunen nu åbner op for den nye ordning.

– Med de nye tilflytterboliger kan vores landsbyer tilbyde, at potentielle tilflyttere, der måske bare lige mangler at prøve livet på landet af, før de beslutter sig endeligt, kan låne boligen og forhåbentligt få øjnene op for alt det dejlige, vores lokalsamfund har at byde på, siger Rune Selsing, udviklingskonsulent i Slagelse Kommunes bosætningsteam.

Idéen er, at potentielle tilflyttere kan leje boligen i en begrænset periode, fx 6-12 måneder. Huset etableres og drives gennem et lokalt anpartsselskab og holdes økonomisk bæredygtigt gennem lejeindtægter.

Hvis man er interesseret i at høre om, hvordan man etablerer en tilflytterbolig i sit eget område, afholder Slagelse Kommune et – i disse tider selvfølgeligt online – inspirationsmøde for interesserede. Webinaret afholdes den 19. maj kl 19.30 – 21, og hér kan man bl.a. høre andre fortælle om deres erfaringer og om kommunens rolle og støtte gennem byfornyelsesmidlerne.

Du kan læse mere og tilmelde dig webinaret på https://www.slagelse.dk/tag-del/paa-landet/tilflytterbolig.