De nyeste tal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden falder i Slagelse Kommune.
Ledigheden i Slagelse faldt i april med 4,9 pct. i forhold til april 2016. Det viser de seneste tal fra Danmarks Statistik, og dermed er ledigheden i Slagelse Kommune nede på 4,6 procent. Faldet skal ses i sammenhæng med, at de samme tal for henholdsvis Region Sjælland og hele Danmark er steget en lille smule.

– Det er rigtig positivt at se, at ledigheden er faldet, og flere er kommet i arbejde her i Slagelse Kommune. Det er udtryk for, at der er gang i hjulene, og for at byrådets langvarige fokus på gode rammevilkår for erhvervslivet har virket. Det har været et langt og sejt træk, men over de seneste 3 år har det resulteret i 1.700 nye job i Slagelse – 1.200 i det private og 500 i det offentlige. Det gavner både den enkelte borger såvel som vores Kommune, siger borgmester Stén Knuth(V).

Tallene viser også, at antallet af borgere på offentlig forsørgelse fortsat falder i Slagelse Kommune. Således var der 400 færre borgere på offentlig forsørgelse i april i år i forhold til april sidste år.

– Det er ikke kun kedelige tal i et regneark, når flere borgere forlader den offentlige forsørgelse. Det er borgere, som kommer i arbejde, og får noget at stå op til. Dermed kommer de også til at bidrage til samfundet, og det er positivt for os alle sammen. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har holdt fast i, at beskæftigelsesindsatsen i Slagelse skal fokusere på at understøtte jobskabelse. Tallene viser klart, at den retning vi valgte, har været den rette, siger formand for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Helle Jacobsen(V), og fortsætter

– Jeg glæder mig over, at vi i år fejrer 10 års jubilæum for vores partnerskabsaftaler med virksomhederne. Det har været 10 gode år, men arbejdet er ikke færdigt. Virksomhederne mærker stadig efterspørgsel efter arbejdskraft, så derfor falder det mig naturligt, at vi også i de kommende år skal fastholde fokus på de virksomhedsrettede indsatser, herunder ikke mindst, at fortsætte og udvikle vores partnerskabsaftaler, slutter Helle Jacobsen(V).

Del på sociale medier