Elever og lærere på HHX og HTX i Slagelse har forpligtet sig til at arbejde systematisk med affaldssortering og er dermed med til at værne om vores miljø og klima.

Pressefoto: AffaldPlus

AffaldPlus har udarbejdet et redskab, som skal hjælpe skoler i gang med at sortere affald og indarbejde sorteringen som en naturlig del af hverdagen. Det tilbud har HHX og HTX i Slagelse taget imod. Ved at forpligte sig til en række initiativer inden for affaldssortering, har skolen nu som den første i AffaldPlus’ seks ejerkommuner gjort sig fortjent til certifikatet: ”Skole, der gi’r affald nyt liv”.

”Det er vigtigt for os, at både elever og lærere på skolen bliver involveret, og vi får indført gode rutiner. Derfor er det fx elevrådets opgave, og eget initiativ, at sørge for, at Dansk Retursystem leverer affaldsspande og afhenter pantflasker og dåser”, udtaler rektor på ZBC i Slagelse, Niels-Erik Hybholt.

AffaldPlus’ koncept bygger på fem elementer, der til sammen skal være med til at sikre ressourcerne i skolernes affald. Det er fx vigtigt, at både elever og lærere arbejder sammen om affaldsforebyggelse, at læring om affald indgår som en naturlig del af undervisningen og det bliver nemt at sortere korrekt.

Herudover besøger AffaldPlus’ formidlere fra YderZonen HHX og HTX i Slagelse for at holde oplæg om bæredygtighed og affald. Nogle ansatte kommer desuden på sorteringskursus i YderZonen, som er AffaldPlus’ formidlingscenter for børn og unge.

”Vi arbejder meget med FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling, som bl.a. anvendes i undervisningen. Vi tager bæredygtighed meget seriøst, og glæder os til at gøre en forskel for miljø og klima ved at have fokus på affaldssortering i hverdagen. Vi ønsker at udvikle den bevidsthed hos vores elever og skabe en opmærksomhed, som studenterne kan tage med sig efter gymnasietiden”, siger rektor Niels-Erik Hybholt.

ALLE skoler og ungdomsuddannelser i Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og Vordingborg Kommuner kan blive certificeret som ”Skole, der gi’r affald nyt liv”. Se hvordan her.